8 ноември 2011 г.

Медиевалиа е сдружение за европейски средиземноморски средновековни изследвания. Негови членове са изявени български учени в областта на средновековната средиземноморска история. Сред целите, които сдружението си поставя, са провеждането на високостойностни научни проучвания в сферата на хуманитаристиката, развиване на образователния и научноизследователския процес в България, подпомагане и стимулиране на различни изследователски и образователни общности в България, поощряване и задълбочаване на общоевропейските културни и интеграционни връзки и програми.