Александър Заралиев

e-mail - zmeikovo@abv.bg

Образование:
1996-2003 магистър по история, Софийски университет

2008-2011 редовен докторант по история с тема на дисертацията "Германските ордени в Прибалтика XII-XIII в."

2009-2010 специализация в Лайпцигския университет

Научна и преподавателска дейност:
2005 преподавател по история в 10 СОУ "Теодор Траянов"

2007-2008 преподавател по история в ПГМЕ "Н.Й.Вапцаров"

2011 преподавател по история в НГДЕК "Константин Кирил Философ"

По-важни публикации:
Заралиев, Ал. Заговори и предателства в хрониката на Хенрих Латвийски. - В: Сборник с доклади от ХV Юбилейни Кюстендилски четения. 2008 (под печат).  
Заралиев, Ал. Недоразуменията в представата за „другите“ в Ливония през Средните векове. -  В: Анамнезис, 10, 2009, 54–77.
Заралиев, Ал. Недоразуменията в представата за „другите“ в Ливония през Средните векове. -  В: История, 3/ 2009, 8–29.
Заралиев, Ал. Криза на Авторитета в Ливония през първата половина на ХІІІв. (Fratres Militiae Christi  - от успех към криза) - В: Сборник с доклади от ХVІ Юбилейни Кюстендилски четения. 2009 (под печат).  
Заралиев, Ал. “Провал” на папската политика и на кръстоносната агресия в Ливония във втората четвърт  на ХІІІ век.  – В: Сборник с доклади от ХVІІ Юбилейни Кюстендилски четения. 2010 (под печат).  
Заралиев, Ал. Ролята на Тевтонския Орден (1211–1225) за развитието на градовете в Бурценланд  и Трансилвания. – В: Medievalia, 2011, ІІ, 149 - 163.
Заралиев, Ал. Ролята на тевтонския орден (1211–1225) за развитието на градовете в Бурценланд и Трансилвания. – В: История, 4/ 2011, 1–10.
Заралиев, Ал. Синопсис в превода на Новгородската първа летопис старши и младши извòд (редакция). - В: Medievalia, 2011, ІІ, 164–222.
Заралиев, Ал. Прусия и християнизирането на Балтийския регион – В: Medievalia, Специално издание. Сборник в памет на доц. д-р Георги Сотиров(1946–1998), 2011,  192–213.