Антоан Тонев

e-mail - antoantonev@gmail.com

Образование:
2004-2008 история, Софийски университет

2008-2010 магистър по Средновековна обща история, Софийски университет

2011 - до момента докторант Средновековна обща история, Софийски университет, с тема "Преходът от федератски статут към ранносредновековна държавност в Европа и Средиземноморието"

Научна и преподавателска дейност:
2008-2011 преподавател по История и цивилизация в 31 СУЧЕМ "Иван Вазов"

По-важни публикации:
- Тонев, А. Конфликтът между Тевтонския орден и Полско-литовската държава 1409-1410 и някои интересни аспекти около битката при Таненберг. - В: Кюстендилски четения 2009
- Тонев, А. Заселването на славяните на Балканите. - В: Кюстендилски четения 2011 (под печат)