Владислав Иванов

e-mail - gfunkenator@gmail.com

Образование:
1992-2002 археология, Софийски университет

2003-2004 магистър по история, Софийски университет

2011 доктор по история с тема на дисертацията "Орденът на хоспиталиерите на Родос като фактор в балканската политика (1300-1421)"

Научна и преподавателска дейност:

2009-2011 специализации в Малта, Атина и Истанбул

2011 до сега редактор в Институт по Балканистика към БАН с Център по тракология

2011 до сега асистент в Институт по Балканистика към БАН с Център по тракология, секция "Балканските народи през Средновековието"

По-важни публикации:
„Сведения за хоспиталиерски Родос в „Итинерариума” на Руи Гонзалес де
Клавихо“. Анамнезис, бр. 2, 2009, с. 78-103

„Рицарите хоспиталиери от Родос и турското настъпление на Балканите
между битката при Никопол и мирния договор от Галиполи (1396 – 1403)“
История, бр. 1, 2010 г., с. 1-11

„„Гръцкият“ проект на ордена на Св. Йоан Йерусалимски“.
Кюстендилски четения. С. 2010 (под печат)

„Кръстоносни походи и латински военни акции в Леванта, 1292-1334“ в
Mediaevalia, Специално издание. Сборник в памет на доц. д-р Георги Сотиров (1946-1998). С. 2011, с. 215-254

“The Order of the Knights Hospitaller in Rhodes as a Factor in Balkan
Politics.” http://www.freeinquiry.gr/pro.php?id=216

„Истинската история зад филма „Kingdom of Heaven“.
http://www.osmth.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=86:kingdom-of-heaven&catid=11:templar-reports&Itemid=18

“The Greek Project of the Order of St. John”  - http://www.medievalists.net/2011/09/06/the-%E2%80%9Cgreek%E2%80%9D-project-of-the-order-of-st-john/